Služby

Ak potrebujete akokoľvek pomôcť s Vašou záhradou, rád Vám pomôžem. Kontaktujte ma

 1. Záhrada na kľúč
  1. Tvorba projektu
  2. Príprava cenovej ponuky
  3. Zakladanie závlahy
  4. Zakladanie záhonov
  5. Výsadba
  6. Zakladanie trávnika
 2. Závlaha
  1. Zakladanie novej závlahy
   • Obhliadka terénu
   • Tvorba projektu záhrady – trávnika a záhonov
   • Určenie zdroja vody (vodovod / studňa)
   • Návrh typov a rozmiestnenia postrekovačov
   • Upratanie pozemku (odstránenie stavebného odpadu, postrek buriny, likvidácia starého trávnika)
   • Príprava terénu podľa projektu (modelácia terénu a doplnenie zeminy podľa potreby)
   • Vykopanie rýh
   • Uloženie hadíc a napojenie postrekovačov
   • Napojenie elektroventilov
   • Montáž riadiacej jednotky a dažďového senzora
   • Napojenie závlahy na zdroj vody (napr. napojenie čerpadla na studňu)
   • Skúška funkčnosti závlahy a nastavenie postrekovačov
  1. Dorábka závlahy
  1. Spustenie závlahy
   • Natlakovanie systému vodou, kontrola tesnosti spojov
   • Spustenie závlahy a nastavenie postrekovačov
   • Naprogramovanie riadiacej jednotky
  1. Zazimovanie závlahy
   • Vypnutie čerpadla / uzatvorenie prívodu vody z vodovodu
   • Odpustenie tlaku zo systému
   • Napojenia kompresora na hlavnú vetvu
   • Vytlačenie vody z hlavnej vetvy
   • Vytlačenie vody z ostatných vetiev
  1. Oprava závlahy
   • Identifikácia problému
   • Riešenie problému
    • Oprava / spojenie hadice
    • Výmena poškodeného postrekovača / trysky
    • Vyčistenie postrekovača / trysky
    • Vyčistenie / výmena elektroventilu
    • Vyčistenie filtra
    • Oprava / výmena čerpadla
    • Výmena riadiacej jednotky alebo dažďového senzora
   • Kontrola funkčnosti závlahy
  1. Záhony
   1. Zakladanie nových záhonov
    • Tvorba / dodanie projektu záhonov (tvar záhonov a výber rastlín)
    • Zameranie záhonov
    • Založenie okrajov záhonov
    • Výsadba rastlín
    • Položenie a upevnenie geotextílie do vybraných záhonov
    • Mulčovanie / štrkovanie záhonov
   1. Ukladanie geotextílie do záhonov
    • Nameranie, nastrihanie a položenie geotextílie
    • Upevnenie geotextílie
   1. Zakladanie okrajov záhonov
    • Výber typu okrajov záhonov
    • Uloženie okrajov záhonov
   1. Mulčovanie / štrkovanie záhonov
    • Výber typu mulčovacieho materiálu
    • Samotné mulčovanie
   1. Hnojenie záhonov
    • Nahnojenie vybraným hnojivom
    • Zálievka
   1. Postrek záhonov proti burine
  1. Výsadba
   1. Výsadba
    • Tvorba / dodanie projektu výsadby
    • Výber rastlín
    • Vykopanie jám
    • Použitie vhodného substrátu
    • Zasadenie podľa pravidiel
    • Zasypanie jám
    • Ukotvenie rastlín
    • Zálievka
   1. Dosadba / presadba
  1. Trávnik
   1. Výsev / dosev trávnika
    • Chemické ošetrenie buriny / starého trávnika
    • Kultivácia terénu
    • Odstránenie uschnutej buriny / starého drnu
    • Hrabanie – príprava pod trávnik
    • Valcovanie – urovnanie terénu
    • Uhladenie terénu
    • Výber osiva v závislosti od funkcie trávnika
    • Výsev
    • Zapracovanie osiva valcovaním
   1. Ukladanie trávneho koberca
    • Chemické ošetrenie buriny / starého trávnika
    • Kultivácia terénu
    • Odstránenie uschnutej buriny / starého drnu
    • Hrabanie – príprava pod trávnik
    • Valcovanie – urovnanie terénu
    • Uhladenie terénu
    • Dovoz koberca (POZOR nie vždy sa dá rezať)
    • Položenie siete proti krtom
    • Položenie trávneho koberca so zarezaním okrajov
    • Valcovanie – urovnanie
    • Napolievanie
   1. Kosenie trávnika
   1. Vertikutácia trávnika (prerezanie)
    • Pokosenie
    • Prerezanie trávnika
    • Pozbieranie vyčesanej stariny kosačkou
    • Nahnojenie / dosev trávnika
   1. Hnojenie trávnika
    • Pokosenie
    • Nahnojenie vybraným hnojivom
    • Poliatie
   1. Polievanie trávnika
   1. Postrek trávnika proti burine a hubovým chorobám
    • Identifikácia ochorenia
    • Výber vhodného postreku
    • Postrek
  1. Údržba
   1. Jarná údržba záhrady
    • Vyčistenie trvaliek
    • Rez kríkov a drevín podľa potreby
    • Rez ovocných stromov a kríkov
    • Vertikutácia trávnika
    • Hnojenie trávnika a okrasných rastlín
    • Dosypanie mulčovacím materiálom
   1. Jesenná údržba záhrady
    • Zazimovanie rastlín
   1. Celoročná údržba záhrady
    • Jarná údržba
    • Kosenie trávnika
    • Hnojenie trávnika a záhonov
    • Postrek proti burine a hubovým chorobám
    • Odburinenie záhonov
    • Jesenná údržba
   1. Rez a tvarovanie kríkov a drevín
   1. Zazimovanie kríkov / drevín
  1. Ochrana rastlín a drevín
   • Postrek proti burine a hubovým chorobám
   • Postrek ovocných drevín
   • Biologická ochrana proti škodcom
  1. Odborné poradenstvo
   • Odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o záhradu
   • Školenia záhradkárov amatérov

  —————————————————————-

  1. Návrh a realizovanie záhrady na kľúč
  2. Obnovu a rekonštrukciu staršej záhrady
  3. Zakladanie novej / dorábku závlahy
  4. Spustenie / zazimovanie závlahy
  5. Opravu závlahy
  6. Samotnú výsadbu podľa dodaného projektu zákazníkom
  7. Jarnú / jesennú / celoročnú údržbu záhrady
  8. Výsev / dosev / ukladanie trávneho koberca
  9. Kosenie trávnika
  10. Vertikutáciu – prerezanie trávnika
  11. Hnojenie trávnika a okrasných záhonov
  12. Postrek proti burine a hubovým chorobám
  13. Zakladanie nových záhonov
  14. Mulčovanie / štrkovanie záhonov
  15. Rez a tvarovanie kríkov / drevín
  16. Zazimovanie drevín
  17. Odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o záhradu
  18. Školenia záhradkárov amatérov