Ochrana rastlín a drevín

a. Postrek proti burine a hubovým chorobám
b. Postrek ovocných drevín
c. Biologická ochrana proti škodcom