Výsadba

a. Výsadba

• Tvorba / dodanie projektu výsadby
• Výber rastlín
• Vykopanie jám
• Použitie vhodného substrátu
• Zasadenie podľa pravidiel
• Zasypanie jám
• Ukotvenie rastlín
• Zálievka

b. Dosadba / presadba