Záhony

a. Zakladanie nových záhonov

• Tvorba / dodanie projektu záhonov (tvar záhonov a výber rastlín)
• Zameranie záhonov
• Založenie okrajov záhonov
• Výsadba rastlín
• Položenie a upevnenie geotextílie do vybraných záhonov
• Mulčovanie / štrkovanie záhonov

b. Ukladanie geotextílie do záhonov

• Nameranie, nastrihanie a položenie geotextílie
• Upevnenie geotextílie

c. Zakladanie okrajov záhonov

• Výber typu okrajov záhonov
• Uloženie okrajov záhonov

d. Mulčovanie / štrkovanie záhonov

• Výber typu mulčovacieho materiálu
• Samotné mulčovanie

e. Hnojenie záhonov

• Nahnojenie vybraným hnojivom
• Zálievka

f. Postrek záhonov proti burine