Cenník

Pri niektorých prácach nie je možné stanoviť jednotkovú cenu, nakoľko sú závislé od viacerých premenných. Preto ju stanovujem dohodou, podľa rozsiahlosti úkonov, ktoré treba vykonať.

Koľko stojí realizácia záhrady?

Odpoveď je veľmi zložitá. Cena záhrady na kľúč s aickou závlahou sa odvíja od viacerých faktorov:

Referenčné ceny vybraných realizácií záhrad

Orientačne: koľko stojí 100 m2 trávnika so zarátaním aickej závlahy?

  • V prípade siateho trávnika sa cena pohybuje približne v rozmedzí 1 100 – 1 400 €
  • V prípade ukladaného trávnika so sieťkou proti krtom sa cena pohybuje približne v rozmedzí 1 700 – 2 000 €