Závlaha

a. Zakladanie novej závlahy

• Obhliadka terénu
• Tvorba projektu záhrady – trávnika a záhonov
• Určenie zdroja vody (vodovod / studňa)
• Návrh typov a rozmiestnenia postrekovačov
• Upratanie pozemku (odstránenie stavebného odpadu, postrek buriny, likvidácia starého trávnika)
• Príprava terénu podľa projektu (modelácia terénu a doplnenie zeminy podľa potreby)
• Vykopanie rýh
• Uloženie hadíc a napojenie postrekovačov
• Napojenie elektroventilov
• Montáž riadiacej jednotky a dažďového senzora
• Napojenie závlahy na zdroj vody (napr. napojenie čerpadla na studňu)
• Skúška funkčnosti závlahy a nastavenie postrekovačov

b. Dorábka závlahy

c. Spustenie závlahy

• Natlakovanie systému vodou, kontrola tesnosti spojov
• Spustenie závlahy a nastavenie postrekovačov
• Naprogramovanie riadiacej jednotky

d. Zazimovanie závlahy

• Vypnutie čerpadla / uzatvorenie prívodu vody z vodovodu
• Odpustenie tlaku zo systému
• Napojenia kompresora na hlavnú vetvu
• Vytlačenie vody z hlavnej vetvy
• Vytlačenie vody z ostatných vetiev

e. Oprava závlahy

• Identifikácia problému
• Riešenie problému

– Oprava / spojenie hadice
– Výmena poškodeného postrekovača / trysky
– Vyčistenie postrekovača / trysky
– Vyčistenie / výmena elektroventilu
– Vyčistenie filtra
– Oprava / výmena čerpadla
– Výmena riadiacej jednotky alebo dažďového senzora

• Kontrola funkčnosti závlahy