Záhrada na kľúč

a. Tvorba projektu
b. Príprava cenovej ponuky
c. Zakladanie závlahy
d. Zakladanie záhonov
e. Výsadba
f. Zakladanie trávnika